سرسیم وایر شو

نوامبر 6, 2023
وایرشو دوبل

وایرشو دوبل

وایرشو دوبل هنگام استفاده از سیم های رشته ای، یک رشته سیم گاهی در طول فرآیند نصب از بقیه سیم جدا می شود به طوری که […]
می 10, 2023
سرسیم وایر شو

سرسیم وایر شو

سرسیم وایر شو پخش شدن رشته سیم ها، هنگام اتصال های الکتریکی باعث افزایش خطر برق گرفتگی می شود. سرسیم وایر شو، به منظور جلوگیری از […]
اتصالات الکتریکی